no, vaffanculo tu.

Desistere! Desistere! Desistere!
fb: /kaddour.kouachi

PHOTO
Monday, 08/27/2012 — 2 years ago